V projekt se lahko vključi vsak posameznik, ki je prijavljen na Zavod RS za zaposlovanje kot brezposelna oseba in je mlajša od 29. let.
Projekt ne predvideva zahtevane stopnje izobrazbe. V projekt se lahko vključijo vsi poklici, na podlagi katerih so delodajalci izrazili potrebo po zaposlitvi.
Pri svojem svetovalcu povprašate za več informacij ali na tej strani preprosto kliknete zavihek KONTAKT.
Vse aktivnosti tako za brezposelne osebe, kot tudi za delodajalce so brezplačne.
Vsak udeleženec mora na izobraževanjih biti prisoten vsaj 90%.
Izobraževanje poteka 115 ur.
Zaposlitev traja najmanj 12 mesecev.
//aktivium.si/wp-content/uploads/2019/01/logo_footer.png

Pridružite se projektu AKTIVIUM

Projekt delno financira Evropska Unija, Evropski socialni sklad, v okviru prednostne osi 8 »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«, prednostne naložbe 8.2 »Trajnostna vključitev mladih na trg dela, zlasti tistih, ki niso niti zaposleni niti vključeni v izobraževanje ali usposabljanje, vključno z mladimi, ki jim grozi socialna izključenost, in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, tudi prek izvajanja jamstva za mlade«, specifičnega cilja 8.2.1 »Znižanje brezposelnosti mladih« Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.