Študentska organizacija Univerze v Mariboru (ŠOUM) je stanovska skupnost študentov mariborske univerze. Organizirana je na podlagi Zakona o skupnosti študentov,

Združenje delodajalcev Slovenije je prvo prostovoljno gospodarsko interesno združenje v Sloveniji, ki zastopa in ščiti interese delodajalcev že od leta

S kakovostnim in skrbnim delom ustvarjamo večje možnosti uspešnega delovanja naših članov na slovenskem kot tudi na tujih trgih. Smo

Inštitut za politični menedžment (IPM) je think tank, ustanovljen z namenom raziskovanja, razvijanja in aplikativnega delovanja na področju politike, točneje na področju

Kadring je edino specializirano kadrovsko podjetje v Sloveniji, ki z lastnimi strokovnjakinudi celostne storitve na področju razvoja kadrov, korporativnega komuniciranja, delovnopravnega svetovanja ter varnosti

//aktivium.si/wp-content/uploads/2019/01/logo_footer.png

Pridružite se projektu AKTIVIUM

Projekt delno financira Evropska Unija, Evropski socialni sklad, v okviru prednostne osi 8 »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«, prednostne naložbe 8.2 »Trajnostna vključitev mladih na trg dela, zlasti tistih, ki niso niti zaposleni niti vključeni v izobraževanje ali usposabljanje, vključno z mladimi, ki jim grozi socialna izključenost, in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, tudi prek izvajanja jamstva za mlade«, specifičnega cilja 8.2.1 »Znižanje brezposelnosti mladih« Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.