Sodelujoči

delodajalci

Kadring d.o.o. (izobraževanje)

AVL-AST Maribor d.o.o.

AJM okna

Primat d.d.

Talum d.d.

Knjigovodski servis Valerija Bregovič s.p.

Soven d.o.o.

Iskra Mehanizmi

Nova KBM d.d.

RTI si

Bosch - Griesbaher

VIZIJA računovodstvo d.o.o.

KDD Ljubljana

PROCHROM-COMP Lesce 

INKOS d.o.o. KRMELJ

PGS Koper d.o.o.

Triglav 

MIROSAN d.o.o. Sadjarstvo 

Tertinek izpuhi Maribor

Razvojni center Novo Mesto

JP Komunala Črnomelj d.o.o.

Cleangrad Ljutomer d.o.o.

VIPAP VIDEM Krško d.d.

ARCONT

Hotel MONS Ljubljana

IMP Armature d.o.o.

OZARA Slovenija

Količevo Karton d.o.o. Domžale

Tiskarna Radovljica d.o.o.

Ravne PRESSES d.o.o.

REVOZ Slovenija

Energetika Maribor

IGEM Zavod d.o.o.

Pošta Slovenije d.o.o.

Galvanizacija FRIC d.o.o.

Konus Konex d.o.o.

Stampak SB d.o.o.

Impol LLT d.o.o.

Impol FinAl d.o.o.

Impol infrastruktura d.o.o.

Impol 2000 d.d.

Impol d.o.o.

Rondal d.o.o.

Impol PCP d.o.o.

Impol FT d.o.o.

Impol R in R d.o.o.

Lumar IG d.o.o.

Talum d.d. Kidričevo

Impol-Stanovanja d.o.o.

Impol Servis d.o.o.

Sogefi Filtration d.o.o.

Zu-Ma poslovne storitve d.o.o.

Hotel Jakec

Alumero d. o. o. 

Vrtec otona Župančiča

Alcad d. o. o. 

Rondal d. o. o. 

Simfin d. o. o. 

Skei Impol

Stampal SB d. o. o. 

Unidel d. o. o. 

Tehnika-Set d. d.

Alumat d. o. o. 

Hikotrade

Isokon d. o. o. 

Kmetijska zadruga z. o. o. 

Konus Konex d. o. o. 

Zvezda SPT

Leather&Shoe International

Norka GT

Tehnika-Set d. d.

Agidedrop d. o. o. 

Akademika d. o. o. 

Anoksidal d. o. o. 

Profi s d. o. o.

Galvanizacija Fric d. o. o. 

Profagus

AC Ormož

Lorena

Čisto mesto Ptuj

Ramax Engineering d. o. o.

Svilanit Svila 

SPESS

Biosistemika d. o. o. 

Ožbolt d. o. o. 

Eurel

Inotherm d. o. o. 

Haberkorn

Kaldera d. o. o. 

Vamar

Ljutomerčan

Saubermacher

Puklavec Family Wines d.o.o.

Snaga

Unior Zreče

Dolar d.o.o. 

DTP Montaža ind. Naprav d. o. o. 

BELL

Safilo

AD VITA

Arcont in Arcont IP

Delavska Hranilnica

Jeruzalem Ormož

Moja Naložba

NLB

Navare d. o. o. 

Vzajemna Sl. B

Viessmann d. o. o. 

Kovinska  Bled d. d. 

Le-Tehnika d. o. o. 

Tolmun d. o. o. 

Aspiria d. o. o. 

Inotherm d. o. o. 

Tovarna olja Gea d. d.

Univerza v Mariboru

Aluminium Kety Emmi d.o.o.

Talum d.d. - KoC MAT

Štore Steel - KOC MAT

Swatycomet-Weiler KOC MAT

IMT

Nigrad d. d.

SIJ - skupina 

NTF

Talum - razvoj 

C3M d.o.o.

Tuba d.o.o.

Fakulteta za strojništvo Maribor

ResEvo

INEA

Nigrad d. d.

Jeruzalem SAT

PROHIT

Zavod Polž 

Dom Danice Vogrinec 

ELRAD

Sportina Group 

...

//aktivium.si/wp-content/uploads/2019/01/logo_footer.png

Pridružite se projektu AKTIVIUM

Projekt delno financira Evropska Unija, Evropski socialni sklad, v okviru prednostne osi 8 »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«, prednostne naložbe 8.2 »Trajnostna vključitev mladih na trg dela, zlasti tistih, ki niso niti zaposleni niti vključeni v izobraževanje ali usposabljanje, vključno z mladimi, ki jim grozi socialna izključenost, in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, tudi prek izvajanja jamstva za mlade«, specifičnega cilja 8.2.1 »Znižanje brezposelnosti mladih« Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.