Inštitut za politični menedžment (IPM) je think tank, ustanovljen z namenom raziskovanja, razvijanja in aplikativnega delovanja na področju politike, točneje na področju političnega menedžmenta. Gre za konzorcij, katerega sodelavci po zaslugi večletnega dela zagotavljajo celosten nabor storitev s področja političnega menedžmenta, kriznega komuniciranja, zagovorništva, lobiranja in svetovanja v političnih situacijah in procesih.

Poslanstvo IPM je razvoj panoge političnega menedžmenta. V tem kontekstu se sodelavci konzorcija ukvarjajo z empiričnim raziskovanjem političnega menedžmenta in integracijo multidisciplinarnih znanj na polju politike. Naročnikom storitev si prizadevamo zagotavljati vrhunske storitve, ki so prilagojene njihovim potrebam in željam.

Spletna stran

//aktivium.si/wp-content/uploads/2019/01/logo_footer.png

Pridružite se projektu AKTIVIUM

Projekt delno financira Evropska Unija, Evropski socialni sklad, v okviru prednostne osi 8 »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«, prednostne naložbe 8.2 »Trajnostna vključitev mladih na trg dela, zlasti tistih, ki niso niti zaposleni niti vključeni v izobraževanje ali usposabljanje, vključno z mladimi, ki jim grozi socialna izključenost, in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, tudi prek izvajanja jamstva za mlade«, specifičnega cilja 8.2.1 »Znižanje brezposelnosti mladih« Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.