Kadring je edino specializirano kadrovsko podjetje v Sloveniji, ki z lastnimi strokovnjakinudi celostne storitve na področju razvoja kadrov, korporativnega komuniciranja, delovnopravnega svetovanja ter varnosti in zdravja pri delu. Naša prednost so bogate izkušnje izvajanja storitev tako za proizvodna kot storitvena podjetja.

Naša prednost je ambiciozna in predana ekipa, ki poskrbi, da doseže cilje, ki jih zastavi z naročnikom.

Individualizirane rešitve in prilagajanje potrebam naročnikov so razlog, zakaj stranke z nami vztrajajo že več kot 20 let.

Veselimo se vašega odziva!

Spletna stran

//aktivium.si/wp-content/uploads/2019/01/logo_footer.png

Pridružite se projektu AKTIVIUM

Projekt delno financira Evropska Unija, Evropski socialni sklad, v okviru prednostne osi 8 »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«, prednostne naložbe 8.2 »Trajnostna vključitev mladih na trg dela, zlasti tistih, ki niso niti zaposleni niti vključeni v izobraževanje ali usposabljanje, vključno z mladimi, ki jim grozi socialna izključenost, in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, tudi prek izvajanja jamstva za mlade«, specifičnega cilja 8.2.1 »Znižanje brezposelnosti mladih« Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.