Zaključna konferenca

programa Aktivium

S konferenco zaključujemo prvo obdobje programa Aktivium. Z doseženimi rezultati in realiziranimi zaposlitvami kot primarni cilj programa, smo presegli lastna pričakovanja, prepričani pa smo, da tudi vaša. Pridružite se nam na sproščenem dogodku v prostorih Štajerske gospodarske zbornice kjer bomo podrobneje predstavili rezultate programa in izvedli zaključni dogodek s potencialnimi delodajalci. 

  • 100 ur izobraževalnega programa

  • 25 ur praktičnega izobraževanja z delodajalci

  • 12 mesečnih srečanj z delodajalc

https://aktivium.si/wp-content/uploads/2019/01/zenska_438x564-438x564.png

Po skoraj letu izvajanja projekta, smo zaključili izvedbo 8 izobraževalnih skupin v katerih smo vključili več kot 250 mladih brezposlenih oseb in delodajalcev. Izvedli smo več mreženjskih dogodkov, kjer smo delodajalcem in mladim brezposelnim omogočili prepletanje izkušenj in znanj ter povezovanje za dolgo in uspešno sodelovanje.

Zaključno konferenco želimo nameniti pregledu rezultatov projekta, izmenjavi izkušenj med različnimi deležniki in pripravi smernic za uspešno nadaljevanje začetega prav tako pa želimo ta dogodek izkoristiti za dodatno mreženje med potencialnimi delodajalci in mladimi iskalci zaposlitve. S tem pa tudi začrtati smernice za nadgradnjo projektih aktivnosti.

Vabimo vas, da se nam dne 28.10.2019 ob 10. uri v prostorih Štajerske gospodarske zbornice, Ulica talcev 24, 2000 Maribor, pridružite na zaključni konferenci projekta AKTIVIUM.

Program

zaključne konference

9.45 – 10.00: Registracija udeležencev

10.00 – 10.15: Pozdravni nagovor

10.15 – 11.15: Predstavitev projekta in izkušnje udeležencev

11.15 – 11.30: Odmor

11.30 – 12.45: Strategija zaposlovanja in ukrepi na področju zaposlovanja mladih

12.45 – 13.45: Mreženje in pogostitev

Prosimo, da prijavo na konferenco do 22.10.2019 opravite na spodnjem prijavnem obrazcu.

Prijava

Dovoljujem, da Študentska organizacija Univerze v Mariboru, Gosposvetska cesta 83, 2000 Maribor (ŠOUM), kot organizator projekta Aktivium – Aktivno izobraževanje in usposabljanje mladih, zbira, obdeluje in uporablja spodaj navedene osebne podatke za namen izvedbe in organizacije tega projekta. Podano soglasje za obdelavo vaših osebnih podatkov lahko kadarkoli prekličete. Zahtevo za izpis, prenos ali izbris vaših podatkov lahko pošljete na sedež ŠOUM, Gosposvetska cesta 83, 2000 Maribor ali na e-naslov: info@soum.si.

//aktivium.si/wp-content/uploads/2019/01/logo_footer.png

Pridružite se projektu AKTIVIUM

Projekt delno financira Evropska Unija, Evropski socialni sklad, v okviru prednostne osi 8 »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«, prednostne naložbe 8.2 »Trajnostna vključitev mladih na trg dela, zlasti tistih, ki niso niti zaposleni niti vključeni v izobraževanje ali usposabljanje, vključno z mladimi, ki jim grozi socialna izključenost, in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, tudi prek izvajanja jamstva za mlade«, specifičnega cilja 8.2.1 »Znižanje brezposelnosti mladih« Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.