Ste mlajši od 29 let in

iščete zaposlitev?

Pridružite se projektu AKTIVIUM, kjer lahko skozi dinamično izobraževanje spoznate številne nove delodajalce, pridobite nova znanja, izboljšate obstoječe kompetence in lažje pridete do zaposlitve, ki si jo želite.

 • 105 ur izobraževalnega programa

 • 20 ur praktičnega izobraževanja z delodajalci

 • 10 mreženjskih dogodkov z udeleženci usposabljanja

https://aktivium.si/wp-content/uploads/2019/01/zenska_438x564-438x564.png
Kakšen je

Namen projekta?

Projekt je namenjen povezovanju delodajalcev z mladimi brezposelnimi osebami. Ključno pri projektu bo, da bomo posebno pozornost namenili potrebam delodajalcev in profilu, ki ga iščejo. V projekt bomo na ta način vključili mlade, ki že posedujejo določena predznanja, ki se skladajo s potrebami delodajalcev.

Skozi inovativen, kratek in praktično usmerjen izobraževalni proces bomo udeležence opremili z vsemi potrebnimi kompetencami za najboljši stik z delodajalci.

Izobraževalni proces bo vključeval srečanja z delodajalci, praktične primere nalog in stik s potencialnim delovnim okoljem.

Če ste trenutno prijavljeni na zavodu za zaposlovanje vas vabimo, da se z registracijo na portalu vključite v projekt AKTIVIUM. Vključitev v projekt je popolnoma BREZPLAČNA. Prav tako je celotno izobraževanje za vas BREZPLAČNO.  Vsak udeleženec izobraževanja je delež dodatka za aktivnost v višini 1,1 EUR in povračila potnih stroškov.

Projektne

aktivnosti

Analiza posameznikovega profila in nivoja motivacije. Pregled pričakovanj delodajalcev in delojemalcev. Delavnica bo udeležencem ponudila:

 

 • analiza psihološkega profila (DISC analiza),

   

 • test samopodobe (baum test),

   

 • prevzemanje odgovornosti in

   

 • samomotivacija.
Usposobitev udeležencev za kompetentno prezentacijo. Dvig veščin, kompetenc in znanj s področja komuniciranja, vzpostavljanja dobrega vtisa in poslovnega bontona. Delavnica bo udeležencem ponudila:

 

 • trening verbalne in neverbalne komunikacije,

   

 • priprava prezentacije,

   

 • trening poslovnega bontona,

   

 • Skrb za osebni izgled – izgradnja poslovnega stila in načina predstavitve različnim delodajalcem,

   

 • Veščine samostojnega vodenja kariere.
Udeleženci razširijo svoje poznavanje trga dela in dobijo nove ideje za uresničevanje kariernih ciljev. Pridobijo veščine za uspešno mreženje in usvojijo znanja s področja vodenja kariere. Delavnica bo udeležencem ponudila:

 

 • Uspešno mreženje (pridobivanje veščin za uspešno mreženje, kako sestaviti e-pošto za mreženje, kako vzpostaviti nove kontakte),

   

 • predstavila razliko med odkritim in skritim trgom dela ter kako dostopamo do skritega trga dela,

   

 • predstavila uporabo e-storitev, pripomočkov za samostojno vodenje kariere in pregled drugih spletnih portalov, namenjenih iskalcem zaposlitve,

   

 • predstavila vpis v različne baze iskalcev zaposlitve pri delodajalcih.
Udeleženci izobraževanja bodo na mesečnih srečanjih z delodajalci imeli možnost spoznavati druge udeležence izobraževanja in predvsem predstavnike različnih delodajalcev. Skozi mini karierni sejem in predstavitve udeležencev ter delodajalcev bodo tako eni kot drugi imeli možnost spoznavanja in povezovanja, ki bo vodilo v nadaljno izbraževanje v sklopu programa.
Udeleženci bodo prejeli nalogo oziroma primer, ki ga bodo reševali v skupini ali posamezno. Primeri bodo vezani na podjetja, ki se bodo v sklopu mreženjskih dogodkov povezovala z udeleženci.
Udeleženci bodo z mentorji s strani delodajalcev spoznavali naravo delo v izbranih podjetjih.
Udeleženci izobraževanja bodo na mesečnih srečanjih z delodajalci imeli možnost spoznavati druge udeležence izobraževanja in predvsem predstavnike različnih delodajalcev. Skozi mini karierni sejem in predstavitve udeležencev ter delodajalcev bodo tako eni kot drugi imeli možnost spoznavanja in povezovanja, ki bo vodilo v nadaljno izobraževanje v sklopu programa.
Po opravljenem izobraževanju bo udeleženec pregledal svoj napredek in si določil cilje za nadaljnji razvoj. Delavnica bo udeležencem ponudila:

 

 • izpolnjevanje vprašalnika za samoanalizo usvojenega znanja in evalvacijo uspešnosti,

   

 • pregled povratne informacije mentorja, delodajalca in aktivatorja,

   

 • povzetek povratnih informacij in analize usvojenega znanja udeležencev.
Udeleženec bo pripravil akcijski načrt, ki bo opredelil korake za doseganje zastavljenega cilja. Delavnica bo udeležencem ponudila: - pripravo akcijskega načrta za aktivnosti posameznika na področju zaposlovanja po koncu programa, - izpolnjevanje evalvacijskega vprašalnika o zadovoljstvu s programom.
Prijavi se

v bazo kadra

Dovoljujem, da Študentska organizacija Univerze v Mariboru, Gosposvetska cesta 83, 2000 Maribor (ŠOUM), kot organizator projekta Aktivium – Aktivno izobraževanje in usposabljanje mladih, zbira, obdeluje in uporablja spodaj navedene osebne podatke za namen izvedbe in organizacije tega projekta. Podano soglasje za obdelavo vaših osebnih podatkov lahko kadarkoli prekličete. Zahtevo za izpis, prenos ali izbris vaših podatkov lahko pošljete na sedež ŠOUM, Gosposvetska cesta 83, 2000 Maribor ali na e-naslov: info@soum.si.

//aktivium.si/wp-content/uploads/2019/01/logo_footer.png

Pridružite se projektu AKTIVIUM

Projekt delno financira Evropska Unija, Evropski socialni sklad, v okviru prednostne osi 8 »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«, prednostne naložbe 8.2 »Trajnostna vključitev mladih na trg dela, zlasti tistih, ki niso niti zaposleni niti vključeni v izobraževanje ali usposabljanje, vključno z mladimi, ki jim grozi socialna izključenost, in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, tudi prek izvajanja jamstva za mlade«, specifičnega cilja 8.2.1 »Znižanje brezposelnosti mladih« Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.