Skupaj oblikujemo kader

po vaših potrebah

Se tudi pri vašem poslovanju pojavlja težava s pomanjkanjem kvalitetnega kadra s specifičnimi znanji in veščinami? Pridružite se projektu Aktivium, kjer bomo skupaj oblikovali profil kadra, ki ga potrebujete.

  • 133 vključenih mladih na podlagi izraženih potrebah delodajalcev

  • 5.000 evrov subvencije za delodajalce

  • 10 mreženjskih dogodkov z udeležnci usposabljanja

https://aktivium.si/wp-content/uploads/2019/01/zenska_roka-438x564.png
Projektne

Aktivnosti

V projektne aktivnosti bomo vključili več kot 130 mladih brezposelnih oseb do dopolnjenega 29. leta. V povezovanju prav z delodajalci bomo prek usposabljanj prisluhnili potrebam in željam delodajalcev ter po metodi »tailor-made« razvijali potrebne kompetence in znanja, ki jih potrebujejo za trg dela. Namen projekta tako predstavlja usmerjen izobraževalni proces, ki bo poleg mehkih veščin, mladim prinesel specifična znanja, ki jih potrebujejo za trg dela.

Projektne aktivnosti se bodo izvajale do konca oktobra 2019. Vsako podjetje, ki bo v tem času zaposlilo udeleženca izobraževanja, bo za eno leto zaposlitve lahko zaprosilo za spodbudo za zaposlitev s subvencijo v višini 5.000 €

Cilji

projekta

 

  • V projekt vključiti več kot 130 brezposelnih mladih do dopolnjenega 29. leta
  • Razvoj novih pristopov pri aktivnem iskanju  zaposlitve
  • Razvijanje ustreznih kompetenc ciljne skupine
  • Implementacije rešitev, metod in načinov za hitro aktivacijobrezposelnih mladih
  • Boljše usklajevanje ponudbe in povpraševanja na trgu dela
  • Znižanje stopnje brezposelnosti

 

Rezultat

projekta

 

  • 100 zaposlitev mladih brezposelnih oseb

Znižanje brezposelnosti mladih, tj. delež mladih brezposelnih oseb, starih do 29 let,
ki so uspešno zaključili projektne aktivnosti v okviru projekta, se zaposli ob izhodu pri delodajalcu,
kateremu je bila na podlagi uspešne kandidature na javnem povabilu s strani ZRSZ
dodeljena subvencija za zaposlitev brezposelne mlade osebe (spodbuda za zaposlitev).

Subvencija

Namenjena le delodajalcem, ki nameravajo zaposliti mlade, vključene v projekt Aktivium.

Podeljevanje

Dodeljevanje sredstev po sistemu „de minimis“

Višina

Višina subvencije znaša 5.000€ za najmanj 12 mesečno zaposlitev

Pogosta

vprašanja

Izplačilo se izplača v dveh delih: - 2.500 € ob zaposlitvi - 2.500 € ob izplačilu 12. plače
Oddajte

povpraševanje

Dovoljujem, da Študentska organizacija Univerze v Mariboru, Gosposvetska cesta 83, 2000 Maribor (ŠOUM), kot organizator projekta Aktivium – Aktivno izobraževanje in usposabljanje mladih, zbira, obdeluje in uporablja spodaj navedene osebne podatke za namen izvedbe in organizacije tega projekta. Podano soglasje za obdelavo vaših osebnih podatkov lahko kadarkoli prekličete. Zahtevo za izpis, prenos ali izbris vaših podatkov lahko pošljete na sedež ŠOUM, Gosposvetska cesta 83, 2000 Maribor ali na e-naslov: info@soum.si.

//aktivium.si/wp-content/uploads/2019/01/logo_footer.png

Pridružite se projektu AKTIVIUM

Projekt delno financira Evropska Unija, Evropski socialni sklad, v okviru prednostne osi 8 »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«, prednostne naložbe 8.2 »Trajnostna vključitev mladih na trg dela, zlasti tistih, ki niso niti zaposleni niti vključeni v izobraževanje ali usposabljanje, vključno z mladimi, ki jim grozi socialna izključenost, in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, tudi prek izvajanja jamstva za mlade«, specifičnega cilja 8.2.1 »Znižanje brezposelnosti mladih« Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.