Predstavitev projekta

Aktivium

Študentska organizacija Univerze v Mariboru v partnerstvu z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Zavodom Republike Slovenije za zaposlovanje izvaja projekt AKTIVIUM, kateri bo z razvojem ustreznih kompetenc omogočal večjo zaposljivost mladih brezposelnih oseb.

 

Projekt Aktivium predstavlja
inovativno okolje
za povečanje kompetenc mladega kadra.

S celovitim pristopom in razvitimi orodji bomo s pomočjo strokovnjakov krepili ustrezne kompetence in pristope pri aktivnem iskanju zaposlitve, ter v proces oblikovanja zaposljivega kadra vključili delodajalce. S spodbujanjem partnerskega sodelovanja med različnimi deležniki na trgu dela bomo zasledovali cilj oblikovanja mladega kompetentnega kadra.

S povezovanjem ključnih deležnikov

bomo z izvedenimi projektnimi aktivnostmi razvili in implementirali programe, rešitve, pristope, metode
in načine za hitro aktivacijo mladih na trgu dela.

Več kot 130 mladih do 29. leta bomo vključili v inovativen, intenziven, praktično usmerjen izobraževalni proces, ki bo poleg mehkih veščin, mladim prinesel specifična znanja, ki jih potrebujejo za trg dela.

 

https://aktivium.si/wp-content/uploads/2019/01/zenska_609x1032-609x1032.png

Ciljna skupina

Ciljna skupina projekta Aktivium so brezposelne mlade osebe stare do vključno 29 let

Pogoj za sodelovanje

Pogoj za vključitev brezposelne mlade osebe v projekt je, da je na dan vključitve v projektne aktivnosti le-ta stara vsaj 15 let in manj kot 29 let ter je prijavljena v evidenco brezposelnih oseb pri ZRSZ

Specializacija

Pridobljena specifična znanja omogočajo specializacijo za želeno delovno mesto

//aktivium.si/wp-content/uploads/2019/01/logo_footer.png

Pridružite se projektu AKTIVIUM

Projekt delno financira Evropska Unija, Evropski socialni sklad, v okviru prednostne osi 8 »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«, prednostne naložbe 8.2 »Trajnostna vključitev mladih na trg dela, zlasti tistih, ki niso niti zaposleni niti vključeni v izobraževanje ali usposabljanje, vključno z mladimi, ki jim grozi socialna izključenost, in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, tudi prek izvajanja jamstva za mlade«, specifičnega cilja 8.2.1 »Znižanje brezposelnosti mladih« Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.