• Inovativno okolje za

  krepitev kompetenc

  mladih

 • Razvoj novih pristopov pri

  aktivnem iskanju

  zaposlitve

 • Subvencija za delodajalce v višini

  5.000€

Kontaktirajte nas

02 234 21 39

Elektronski naslov

aktivium@soum.si

Uradne ure

Vsak dan med 9:00-14:00

Pozdravljeni v projektu

aktivium!

 S programom dinamičnega izobraževanja spoznajte številne nove delodajalce, pridobite nova znanja, izboljšate obstoječe kompetence in lažje pridite do zaposlitve, ki si jo želite.

 • 105 ur brezplačnega izobraževanja

 • 8 ciljno usmerjenih skupin v izobraževanju

 • 100 zaposlitev za najmanj 12 mesecev

 • 160 sodelujočih podjetij

Preberite več
//aktivium.si/wp-content/uploads/2019/01/zenska_557x945d.png

Inovativen pristop

Z namenom povečanja zaposljivosti razvijamo nove pristope pri aktivnem iskanju zaposlitve

Aktivacija

Implementiramo rešitve in metode za hitro aktivacijo mladih

Dinamičnost

Hitro in ažurno usklajujemo ponudbe in povpraševanje na trgu dela

Oddaj svoj

življenjepis

Dovoljujem, da Študentska organizacija Univerze v Mariboru, Gosposvetska cesta 83, 2000 Maribor (ŠOUM), kot organizator projekta Aktivium – Aktivno izobraževanje in usposabljanje mladih, zbira, obdeluje in uporablja spodaj navedene osebne podatke za namen izvedbe in organizacije tega projekta. Podano soglasje za obdelavo vaših osebnih podatkov lahko kadarkoli prekličete. Zahtevo za izpis, prenos ali izbris vaših podatkov lahko pošljete na sedež ŠOUM, Gosposvetska cesta 83, 2000 Maribor ali na e-naslov: info@soum.si.

Partnerji projekta Aktivum

//aktivium.si/wp-content/uploads/2019/01/logo_footer.png

Pridružite se projektu AKTIVIUM

Projekt delno financira Evropska Unija, Evropski socialni sklad, v okviru prednostne osi 8 »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«, prednostne naložbe 8.2 »Trajnostna vključitev mladih na trg dela, zlasti tistih, ki niso niti zaposleni niti vključeni v izobraževanje ali usposabljanje, vključno z mladimi, ki jim grozi socialna izključenost, in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, tudi prek izvajanja jamstva za mlade«, specifičnega cilja 8.2.1 »Znižanje brezposelnosti mladih« Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.